Hennie Ann Isdahl
 
Selected works
Commisions
Biography
Bibliography
Download
Contact
 
 
Selected commissons

 
Universitetet i Oslo
Psykologisk institutt 2006
Kunstnerteam: Josefine Lyche, Yngvar Larsen, Christian Montarou, Hennie Ann Isdahl


 


             
 
  
 


 

Omtale: 

I samarbeid med forskere og studenter har fire kunstnere laget en monumental fargepalett i det nye bygget for Psykologisk institutt. Gjennom en undersøkelse av forholdet mellom følelser og farger har de ønsket å knytte forbindelser mellom psykologi og billedkunst. De fire kunstnerne er Hennie Ann Isdahl, Josefine Lyche, Yngvar Larsen og Christian Montarou. 

I utformingen av kunstprosjektet var utvalgets intensjon å finne kunstneriske løsninger som forholdt seg til psykologien som fagområde, for eksempel billedtematikk med utgangspunkt i persepsjonspsykologien; fargefenomener, umulige figurer etc. Kunsten skulle realiseres i form av større veggarbeider, et fargeprosjekt og sitteskulpturer utendørs. For å finne kunstnere inviterte utvalget til en åpen presentasjon der kunstnere ble bedt om å komme med begrunnet interesse for prosjektet. 97 kunstnere/kunstnergrupper meldte seg, og utvalget hadde et sammensatt og spennende materiale å velge i. 

Fargeprosjektet og veggarbeidene ble slått sammen til ett prosjekt og videreutviklet av kunstnergruppen som fikk oppdraget, i dialog med utsmykkingsutvalget og instituttet. De fire kunstnerne så følelser som en viktig forbindelse mellom psykologien og kunsten. For at brukerne skulle kunne identifisere seg med kunsten, ønsket gruppen å gi dem en indirekte mulighet til å påvirke det kunstneriske resultatet. Studentene ble derfor invitert til å delta i en anonym spørreundersøkelse med spørsmål knyttet til følelser og farger som kunstnergruppen utformet i samråd med en av forskerne på instituttet, Jon Monsen. Studenter og brukere ble bedt om å besvare en mengde spørsmål om hvordan de subjektivt knyttet bestemte farger til bestemte sinnstilstander, eller affekter. Resultatet av undersøkelsen ga kunstnerne en komposisjonsstruktur og en palett for veggen.

Utsmykkingen er konsentrert om to monumentale flater som befinner seg i hver sin del av bygget; i kaféområdet og i et auditorium med vinduer ut mot parken. Kafeteriaveggen er dekket av fem rader med malte plater montert på aluminiumsskinner. Platenes circa 30 ulike farger er knyttet til studentenes svar på spørreundersøkelsen, og forskningsresultatene er dermed bokstavelig talt blitt synlige, i monumentalt format.

I kontrast til fargeveggen i kafeen er veggene mot auditorium og lesesal dekket med en mørk, høyreflekterende lakkert flate som fremstår som sort. I sterkt lys kan man likevel skimte nyanser av grønt og blått. De mørke flatene speiler omgivelsene, studentene på vei ut og inn av auditoriet og lesesalen og deres skiftende bevegelse, årstider, lysforhold. Symbolsk kan de mørke, speilende flatene blant annet ses som en terskel mellom det indre og det ytre og som en kommentar til selvrefleksjon.

Kunstneriske konsulenter i prosjektet har vært billedkunstner Kalle Grude og kunsthistoriker Claudia C. Sandor